حل جدول دهن کجی

حرف دهن کجی

حرف دهن کجی

  • یی
سایت جدول یاب برای سؤال حرف دهن کجی پاسخ ارائه شده را پیشنهاد می دهد. در حل جداول، برای پرسش حرف دهن کجی می توانید از پاسخ فوق استفاده کنید.

معنی دهن کجی در لغت نامه دهخدا

دهن کجی. [ دَ هََ ک َ ] (حامص مرکب ) لوچه پیچک. عملی که کودکان کنند استهزاء کسی را با کج کردن دهان و بعض پاره های روی. ادا. شکلک. عمل والوچانیدن کسی را. دهان و خطهای روی را بر کسی کج کردن به نشانه ٔ اینکه تو بدین صورت و شکلی. (یادداشت مؤلف ).
– دهن کجی کردن به کسی ؛ خود را به طور استهزا شبیه او نمودن. شبیه او ساختن. شکلک او را در آوردن. (یادداشت مؤلف ).
– || عکس العمل مخالف نشان دادن کسی را؛ به رغم میل و خواست کسانی یا کسی رفتار کردن.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *