ساعت کار گذرنامه

افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک و اداره مهاجرت و گذرنامه

 مراکز پلیس مهاجرت و گذرنامه نیز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ طی دو شیفت فعالیت کرده، در پنجشنبه‌ها نیز فعالیت‌شان از ساعت ۷ صبح آغاز شده، تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.

افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک و اداره مهاجرت و گذرنامه

  تا ۲۸ اسفند، ساعات کار مراکز تعویض پلاک از ۷ صبح تا ۲۰ خواهد بود. همچنین این مراکز تا پنجم فروردین تعطیل بوده و پس از آن نیز  از ۷ صبح الی ۱۴ فعالیت خواهند کرد.

دفاتر منتخب پلیس +۱۰ در روزهای اول، دوم و سوم فروردین از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ فعال بوده و در دیگر روزهای ایام نوروز نیز، همچون روزهای دیگر سال فعالیت خواهند کرد.

مراکز پلیس مهاجرت و گذرنامه نیز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ طی دو شیفت فعالیت کرده، در پنجشنبه‌ها نیز فعالیت‌شان از ساعت ۷ صبح آغاز شده، تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.