دانلود آهنگ ترکی مصطفی صندل و ابرو

Mustafa Sandal

مصطفی صندل به نام ارابا

27,9807,838

دانلود موزیک ویدیو و آهنگ قدیمی مصطفی صندل بنام ارابا

متن آهنگ ارابا با ترجمه فارسی از مصطفی صندل

GÖNÜL ISTER ARADIĞINI

HEP MI BEKLER HEP MI BULAMAZ

GÖNÜL ISTER TANIDIĞINI

HIÇ MI BILMEZ HIÇ MI SORAMAZ

BENI ALSA NAFILE NAFILE

YERIME BIR ŞEY KOYAMAZ

YALVARSAM DA KAL DIYE KAL DIYE

O YERINDE HIÇ DURAMAZ

ONUN ARABASI VAR GÜZELMI GÜZEL

ŞÖFÖRÜ DE VAR ÖZEL MI ÖZEL

BASTI MI GAZA GIDERMI GIDER

MAALESEF RUHU YOK

ONUN IÇIN HIÇ MI HIÇ ŞANSI YOK

آهنگ ترکی, آهنگ قدیمی

ArabaAraba 1999aronmusicAroonmusicMusicMustafa SandalMustafa Sandal – ArabaMustafa Sandal – Araba 1999Mustafa Sandal به نام Arabaturkishآرون موزیکآهنگ Mustafa Sandal به نام Arabaآهنگ از مصطفی صندلآهنگ جدید مصطفی صندلآهنگ قدیمیآهنگ قدیمی ایرج بسطامیآهنگ قدیمی مصطفی صندلآهنگ قدیمی مصطفی صندل به نام اراباارابا از مصطفی صندلارابا مصطفی صندلترکیدانلود آهنگدانلود آهنگ Mustafa Sandalدانلود آهنگ Mustafa Sandal به نام Arabaدانلود آهنگ جدید Mustafa Sandalدانلود موزیکدانلود موزیک ویدیودانلود موزیک ویدیو ارابادانلود موزیک ویدیو مصطفی صندل به نام ارابامتن آهنگمتن آهنگ ارابامتن آهنگ ارابا از مصطفی صندلمتن آهنگ ارابا با ترجمه فارسیمصطفی صندلمصطفی صندل ارابامصطفی صندل به نام اراباموزیکموزیک ویدیوموزیک ویدیو اراباموزیک ویدیو مصطفی صندل ارابا