ناپدری در حل جدول

ناپدری

ناپدری

  • شوهر مادر
  • راب
سایت جدول یاب برای سؤال ناپدری پاسخ ارائه شده را پیشنهاد می دهد. در حل جداول، برای پرسش ناپدری می توانید از پاسخ فوق استفاده کنید.

معنی ناپدری در لغت نامه دهخدا

ناپدری. [ پ ِ دَ ] (اِ مرکب ) شوهر مادر . پِدَرَنْدَر.


معنی ناپدری به فارسی

ناپدری
پدراندر، شوهرمادر
( صفت ) شوهرمادر پدراندر.