دکلمه و شعر برای جشن شکرگذاری قرآن سوم دبستان

بهار بندگى

باز بوى عيد مى آيد در كوچه باغ زندگي
پيچيده بوي تازگى در اسمان بندگى
گر چه تابستان است
اما
شامه ام پر گشته از عطر بهار
بهار عاشقي
بهار بندگي
آرى فطر است : ……. عيد رمضان
بهار جان روزه داران
چه زود گذشت ماه خدا
ماه صفا
نمى دانم
شاد باشم
از بهر جشن قرآن و فرصت غفران
يا كه غمگين
در حسرت ماه رحمت و بركت خوان
مرا چه مى شود………
در دلم شورى ست
در سرم شوقى ست
و شعف وجودم را � …