بیمه تکمیلی ایران بدون مدت انتظار

 دوره‌ انتظار و شرایط آن در بیمه (چگونگی و مدت دوره‌ انتظار)

نوشته شده توسط :سه شنبه 11 مهر

اشتراک گذاری 

تعریف دوره‌ انتظار

یکی از اصطلاحاتی که در مسایل بیمه‌ای با آن برخورد می‌کنیم اصطلاح دوره‌ انتظار است.
در آیین‌نامه‌‌ شماره‌ی 64 و در فصل اول شرایط عمومی بیمه‌های درمان، دوره‌ انتظار چنین تعریف شده است:
دوره انتظار: مدت زمانی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.”
علت وجودی دوره‌ انتظار
دوره‌ انتظار فقط در بیمه‌ تکمیلی و یا به عبارت صحیح‌تر در بیمه‌ تکمیل درمان انفرادی و گروهی وجود داشته و در دیگر رشته‌های بیمه‌ای با آن برخورد نمی‌کنیم، مگر این‌که طی شرایطی خاص بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.
دوره‌ انتظار در بیمه‌ تکمیل درمان، برای کنترل ضریب خسارت در سال اول قرارداد اِعمال می‌گردد و در سال‌های بعدی فقط در مورد افرادی که تازه بیمه‌ تکمیلی می‌شوند اجرا می‌شود.
اگر فرض کنیم که دوره‌ انتظار یک ساله تا سه ماهه (بر حسب شرایط بیمه‌نامه) در بیمه‌ تکمیلی پوشش زایمان و یا دوره‌ انتظار 3 ماهه‌ مربوط به پوشش‌های پاراکلینکی آن وجود نداشته باشد، تمام اشخاص نیازمند به خدمات زایمان و پاراکلینیکی به محض بیماری می‌توانند با پرداخت یک ماه حق بیمه از این پوشش‌ها برخوردار شوند و این به معنی از کنترل خارج شدن ضریب خسارت و زیان فاحش شرکت بیمه‌گر و در نهایت ورشکستگی آن خواهد بود.
وجود دوره‌ انتظار، تعادلی بین امکان ارائه خدمات معقول و حفظ منافع هر دو طرف (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) را فراهم می کند.
شرایط مختلف دوره‌ انتظار بیمه تکمیلی انفرادی و گروهی
فقط در بیمه تکمیلی (بیمه تکمیل درمان انفرادی و گروهی) دوره‌ انتظار وجود دارد و در سایر رشته‌های بیمه‌ای چنین موردی مشاهده نمی‌شود، مگر با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار.
لازم به توضیح است که در یکی دیگر از انواع بیمه به نام بیمه امید آفرین البرز ، که فقط شامل پوشش سرطان است، دور‌ه‌ انتظارِ یک ساله وجود دارد.
در بیمه‌ تکمیلی انفرادی و گروهی در مورد پوشش زایمان، برحسب شرایط بیمه‌نامه از سه ماه تا یک سال ماه دوره‌ انتظاروجود دارد.
دوره‌ انتظار در این مورد از زمان عقد قرارداد تا زمان زایمان است.
در بیمه‌ تکمیلی انفرادی و گروهی پوشش خدمات پاراکلینیکی سه ماه دوره‌ انتظار دارد.
دوره‌ انتظار شامل سال اول بیمه‌نامه است و از سال دوم وجود نخواهد داشت، مگر برای بیمه‌شدگان جدید.
اگر بیمه‌ تکمیلی ‌قطع و سپس مجدداً برقرار شود، بار دیگر و بر حسب شرایط، از 6 تا 9 ماه شامل دوره‌ انتظار خواهد شد.
برخی از شرکت‌های بیمه در قالب طرح‌های متفاوت اقدام به عرضه‌ بیمه‌ ‌تکمیل درمان انفرادی می‌نمایند.
هرقدر تعداد افراد بیمه‌ تکمیل درمان گروهی زیادتر باشد دوره‌ انتظار پوشش‌های آن کوتاه‌تر می‌شود، این دوره درحالت عادی برای زایمان 12 ماه و با شرط تمدید بیمه‌نامه در سال دوم 9 ماه، برای گروه‌های بالاتر از 250 تا 1000 نفر، 6 ماه و برای بیش‌تر از 1000 نفر بر حسب شرایط شرکت بیمه‌گر از 3 ماه تا بدون دوره‌ی انتظار خواهد بود.
دوره‌ انتظارِ خدمات پاراکلینیکی نیز می‌تواند با افزایش تعداد نفرات بیمه‌شده و با توافق طرفین به کم‌تر از 3 ماه کاهش پیدا کند.
منظور از بیماری‌های مزمن در بیمه‌ تکمیلی، تعدادی از بیماری‌هایی هستند که سابقه‌ وقوع آن به پیش از صدور بیمه‌نامه‌ تکمیل درمان مربوط باشد و دوره‌ انتظار آن در حالت عادی 3 ماه می‌باشد.
برخی از شرکت‌های بیمه‌گر پس از رسیدن اندوخته‌ (ذخیره‌ ریاضی) بیمه‌شده به مبلغی خاص نوعی کارت بیمه‌ تکمیلی در اختیار بیمه‌شده قرار می‌دهند، که دارای دوره‌ انتظار نیست و طی شرایطی خاص قابل استفاده است.
معمولاً در صورتی که یک مؤسسه یا شرکت تمامی یا چند رشته‌ بیمه‌ای خود را از طریق یک شرکت بیمه‌گر به انجام برساند، می‌تواند در صورت توافق، از تخفیف‌هایی در مورد کوتاه‌تر شدن طول دوره‌ انتظار بیمه‌ تکمیل درمان برخوردار شود.
شما می‌توانید برای اطلاع از جزییات شرایط بیمه‌ تکمیل درمان شرکت‌های مختلف بیمه و مقایسه‌ آن‌ها با سرعت و سهولت، از سامانه‌ بیمه‌ آنلاین وبیمه استفاده فرموده و یا با تماس حاصل فرمایید.

 

پیوندهای مفید در وبیمه :
بیمه ، وبیمه ، بیمه آنلاین ، بیمه اینترنتی ، بیمه مسافرتی