زیباترین مناجات خوانی ماه مبارک رمضان

زیباترین مناجات خوانی ماه مبارک رمضان
مناجات خوانی سحرهای ماه مبارک در روستای شوند
شاید از زیبا ترین خاطرات اهالی شوند،خاطره سحرهای ماه مبارک رمضان باشد که صدای مناجات خوانی عده ای از اهالی خوش ذوق و خوش صدا در سحرهای ماه مبارک رمضان بود.که از نقاط مختلف شوند به گوش می رسید که با عشق و اخلاص اظهار بندگی و مناجات با خدا مینمودند.بیداری در این ساعت شب و شنیدین صدای دلنشین مناجات لذت روزه ماه مبارک را دو چندان مینمود.

در زمانی که هنوز تلویزیون و رادیو هنوز به خانه ها راه پیدا نکرده بود هنگام سحر، مناجات خوانهای روستا ,بالای بام خانه خود می رفتند و قبل از اذان مناجات می خوانند و همسایه ها پنجره های خانه خود را باز می کردند و به دور سفره می نشستند. مناجات خوان های زمان قدیم روستای شوند ،انسانهای پاک و ساده و مخلصی بودند که از سر عشق و شوق بندگی خداوند سحرهای ماه مبارک رمضان بر بالای بام میرفتند و میخواندند و از صدای خوش آنان همسایگان نیز در خواب نمیماندند. از جمله مناجات خوانان می توان به آقای شیخ اکبر انصاری و مرحومان حسین آقا انصاری و مشهدی رضا رسولی اشاره کرد.

متن مناجات معمولا از مناجات های اشعار فارسی از جمله اشعار سعدی, خواجه عبداله انصاری و دیگر شعرا, عرفا انتخاب میشد و با شور شوق و دقت فراوانی خوانده میشد.

این سنت کهن که در گذشته ای نه چندان دور در این روستا برپا میشد. امروزه رو به فراموشی میرود. پسندیده است این میراث فرهنگی را با تشویق و ترغیب جوانان مستعد زنده نمود و در حفظ آن تلاش نمود که افتخار بزرگی برای جامعه شوند میباشد .

زیباترین مناجات خوانی ماه مبارک رمضان

مناجات خوانی سحرهای ماه مبارک در روستای شوند

شاید از زیبا ترین خاطرات اهالی شوند،خاطره سحرهای ماه مبارک رمضان باشد که صدای مناجات خوانی عده ای از اهالی خوش ذوق و خوش صدا در سحرهای ماه مبارک رمضان بود.که از نقاط مختلف شوند به گوش می رسید که با عشق و اخلاص اظهار بندگی و مناجات با خدا مینمودند.بیداری در این ساعت شب و شنیدین صدای دلنشین مناجات لذت روزه ماه مبارک را دو چندان مینمود.

در زمانی که هنوز تلویزیون و رادیو هنوز به خانه ها راه پیدا نکرده بود هنگام سحر، مناجات خوانهای روستا ,بالای بام خانه خود می رفتند و قبل از اذان  مناجات می خوانند و همسایه ها پنجره های خانه خود را باز می کردند و به دور سفره می نشستند. مناجات خوان های زمان قدیم روستای شوند ،انسانهای پاک و ساده و مخلصی بودند که از سر عشق و شوق بندگی خداوند سحرهای ماه مبارک رمضان بر بالای بام میرفتند و میخواندند و از صدای خوش آنان همسایگان نیز در خواب نمیماندند.  از جمله مناجات خوانان می توان به آقای شیخ اکبر انصاری و مرحومان حسین آقا انصاری و مشهدی رضا رسولی اشاره کرد.

متن مناجات معمولا از مناجات های اشعار فارسی از جمله اشعار سعدی, خواجه عبداله انصاری و دیگر شعرا, عرفا انتخاب میشد و با شور شوق و دقت فراوانی خوانده میشد.

این سنت کهن که در گذشته ای نه چندان دور در این روستا برپا میشد. امروزه رو به فراموشی میرود. پسندیده است این میراث فرهنگی را با تشویق و ترغیب جوانان مستعد زنده نمود و در حفظ آن تلاش نمود که افتخار بزرگی برای جامعه شوند میباشد .