نامه ای کوتاه اداری

از دیگر نامه های اداری نمونه نامه اداری به آموزش و پرورش می باشد در این نامه ها هم باید اصول نامه نگاری اداری را رعایت نمود و به دلایل مختلف از قبیل انتقال دانش آموز از مدرسه ای به مدرسه دیگر و یا انتقال معلم و … نوشته می شود. در نوشتن این نامه ها باید نهایت دقت و درستی را بکار ببرید و مقام و پست مخاطب نامه را در نظر گرفت و در نهایت احترام بنویسید و از کلمات عامیانه و توهین آمیز استفاده نکنید نامه را بصورت تایپ شده بنویسید و یا اینکه با خط خوانا نوشته شود. و در زیر به بررسی این نامه و چند مثال در مورد آن می پردازیم.

نمونه نامه اداری به آموزش و پرورش

نمونه نامه اداری به آموزش و پرورش

ساختار یک نامه اداری

۱٫ بسمه تعالی: نامه را با نام خدا آغاز می کنیم.
۲٫ تاریخ نامه: تاریخ نامه را می نویسیم.
۳٫ موضوع نامه: موضوع نامه که در مورد چه چیزی می باشد را بیان می کنیم.
۴٫ نام شخص گیرنده: اسم مخاطب نامه را با احترام می نویسیم.
۵٫ سمت سازمانی گیرنده نامه: عنوان سمت مخاطب نامه را بیان می کنیم.
۶٫ سلام: آغاز نامه های اداری با سلام می باشد.
۷٫ متن نامه: متن نامه که مهمترین قسمت می باشد و دریافت پاسخ مثبت بستگی به تنظیم صحیح این بخش است را بصورت خواهشی و احترام بیان می کنیم.
۸٫ تشکر و قدردانی: در آخر نامه از گیرنده نامه تشکر و قدر دانی می کنیم.
۹٫ نام ونام خانوادگی و امضاء

نمونه نامه اداری به آموزش و پرورش

بسمه تعالی
شماره:….
پیوست:….
تاریخ:…
موضوع: ثبت نام در مدرسه ….
ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان ….
جناب آقای ……..
با احترام به استحضار جنابعالی می رساند ضمن ارسال کپی از حکم انتقال اینجانب با شماره …. روز …. اداره …. بنده به این شهرستان منتقل شده ام. لذا خواهشمند است دستور فرمایید فرزندم …. را در کلاس …. هنرستان …. که به محل سکونت ما نزدیک است ثبت نام کنم.به پیوست پرونده و تمام سوابق تحصیلی نامبرده برای اطلاع و هر گونه اقدام توسط فرزندم تقدیم می شود.
امیدوارم با دستور مساعدت موجبات دلگرمی و ادامه تحصیل فرزندم را فراهم سازید.
نام و نام خانوادگی
امضاء

نمونه نامه اداری به آموزش و پرورش

بسمه تعالی
شماره:….
تاریخ:…..
موضوع: درخواست انتقال
ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان ….
جناب آقای …..
با سلام و احترام
به استحضار آن مقام محترم می رساند بدینوسیله اینجانب …. مدیر هنرستان …. در تاریخ …. استخدام و مشغول به خدمت می باشم که اکنون پس از قریب به …. سال خدمت در …. و دوری از خانواده و مشکلات عدیده ای برای اینجانب و خانواده محترمم ایجاد شده است بطورییکه امکان ادامه کار در …. برایم غیر ممکن گردیده است.
لذا با توجه به سکونت خانواده ام در شهرستان …. و بخشنامه اخیر در خصوص انتقال از … درخواست انتقال به یکی از مدارس استان …. را دارم.
لذا خواهشمند است که در صورت صلاحدید با تقاضای اینجانب موافقت نموده و دستورات لازم را جهت انتقال بنده صادر فرمایید.
پیشاپیش از همکاری و حسن توجه شما کمال تشکر و قدردانی را دارم.
نام ونام خانوادگی
امضاء و تاریخ

نمونه نامه اداری به آموزش و پرورش

بسمه تعالی
شماره:….
پیوست: ……
تاریخ:…..
موضوع: درخواست مرخصی
ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان ….
جناب آقای …..
با سلام و احترام
به استحضار جنابعالی می رساند اینجانب …. به علت بیماری و نظر پزشک معالج که گواهی آن به پیوست تقدیم می گردد متقاضی مرخصی …. به مدت … ماه از تاریخ … می باشم.
خواهشمند است در صورت صلاحدید و با توجه به نیاز و ضرورت مبرم ببرای اینجانب با درخواست بنده موافقت نموده و دستورات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید.
قبلا از حسن توجه و مساعدت جنابعالی نهایت سپاسگذاری را دارم.
با تشکر
نام ونام خانوادگی
امضاء و تاریخ