تفاوت نرخ سفارشی و پیشتاز

تفاوت های پست سفارشی و پیشتاز – فروشگاه اینترنتی صافات

مقایسه مختصر ارسال به روش پست پیشتاز و پست سفارشی بدین ترتیب می باشد :

پست پیشتاز

پست سفارشی

زمان تحویل

24 الی 72 ساعت

حدود یک هفته

حداکثر وزن مرسوله

25 کیلو گرم

40 کیلو گرم

روش ارسال

هوایی

زمینی

هزینه

بر اساس تعرفه شرکت پست به نسبت وزن

بر اساس تعرفه شرکت پست به نسبت وزن

( تقریبا نصف هزینه پیشتاز )

  • پیشنهاد میشود در صورتی که تعداد و وزن محصولات مورد نظرتان زیاد است ، از پست سفارشی استفاده نمایید .
  • زمانی که محصول برای شما ارسال می گردد ، مامورین اداره پست تا دو مرتبه به آدرس شما رجوع می کنند و در صورت عدم دریافت پاسخ از محل مورد نظر ، مرسوله به اداره پست مرکزی شهرتان ارجاع داده میشود و شما میتوانید تا حد فاصل یک هفته با مراجعه به اداره پست آنرا دریافت نمایید.

تفاوت پست عادی، سفارشی و پیشتاز

به گزارش بولتن نیوز، سرويس پست سفارشي شامل واحد ارائه‌دهنده خدمت از طريق باجه‌هاي پستي دولتي، آژانس‌هاي پستي و دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر پيشخوان دولت است.

تعريف هم خدمت شامل مرسولاتي است كه قبول آن از فرستنده و تحويل آن به گيرنده در قبال صدور و اخذ رسيد صورت پذيرفته و امكان پيگيري سرنوشت مرسوله وجود دارد.

تعريف خدمت، قوانين و مقررات مرتبط با خدمت كه اعم از قوانين و مقررات پستي، مقررات ممنوعات پستي، مقررات ممنوعات هوايي، مقررات گمرکي قوانين و مقررات مرتبط با خدمت است و زمان ميانگين انجام خدمات كه به ازاي هر مرسوله 4 دقيقه بدون احتساب مدت سپري شده در نوبت‌ و براي هر مرسوله در داخل كشور (درون شهري 24 الي 48 ساعت, ‌شهرستان‌ها 48 الي 72 ساعت، در خارج از كشور (‌حداکثر 72 ساعت بعد از رسيدن به كشور مقصد)‌ در نظر گرفته شده است.

اين سرويس شامل فرآيند انجام خدمت و تكميل مدارك و فرم‌هاي خدمت كه شامل راهنماهايي براي متقاضيان است نيز مي‌شود.

* سرويس پست سفارشي *

سرويس پست سفارشي شامل واحد ارائه‌دهنده خدمت شامل باجه‌هاي پستي دولتي، آژانس‌هاي پستي و دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر پيشخوان دولت، تعريف خدمت شامل ارائه خدمات قبول، ارسال و توزيع مرسولات به سريع‌ترين روش ممکن، قوانين و مقررات مرتبط با خدمت از جمله قوانين و مقررات پستي، مقررات ممنوعات پستي، مقررات ممنوعات هوايي، مقررات گمرکي و هم‌چنين زمان ميانگين انجام خدمت تشكيل شده از براي هر مرسوله در داخل كشور ( درون شهري 12 الي 24 ساعت ,‌شهرستان ها 24 الي 48 ساعت و در خارج از كشور (‌ با اولين پرواز 72 ساعت بعد از رسيدن به كشور مقصد )‌ و در آخر نيز مدت زمان انجام كار به ازاء هر مرسوله 5 دقيقه بدون احتساب مدت سپري شده در نوبت است.

اين سرويس نيز همانند سرويس پست سفارشي شامل فرآيند انجام خدمت و تكميل مدارك و فرم‌هاي خدمت است كه شامل راهنماهايي براي متقاضيان مي‌شود.