چيستان در مورد معلم

معما و چیستان با جواب برای کودکان و بزرگسالان
کودکان و بزرگسالان

چیستان برای کودکان

قبل از اینکه به جواب ها مراجعه کنید خودتان پاسخ دهید
۱ . آن چیست که در رشت اول ، در ورامین دوم و در تهران سوم است ؟
۲ . سیاه هست ولی زاغ نیست پرنده است ولی کلاغ نیست ؟
۳ . آن چیست که در آب هم بیفتد خیس نمی شود ؟
۴ . غذای مخصوص ایرانیان در روز قدس چیست ؟
۵ . آن چیست که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست ؟

 برای مشاهده جواب: کلیک چپ را پایین نگه داشته و موس را به سمت پایین بکشید.

۱. حرف « ر » در رشت اول در ورامین دوم و در تهران سوم است .

۲ . دود

۳ . سایه

۴ . روز قدس روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان است و چون روزه هستند اصلا غذا نمی خورند .

۵ . حرف « ش »

————————————————————————————–
1. آن چیست که سیاهش تمیزه ، سفیدش کثیفه ؟

2. آن چیست که اگر در آب هم بیفتد خیس نمی شود ؟

3. آن چیست که سیاهش تمیزه ، سفیدش کثیفه ؟
4. آن چیست که در آسمان هست ولی پر ندارد ، گریه می کند ولی چشم ندارد ؟

5. آن چیست که هم ماه است ، هم وسیله جنگی ، هم در تلفن و هم در برق ؟

جواب…

شب و روز
سایه
تخته سیاه
ابر
تیر

———————————————————————————–
معمای هوش

قبل از مشاهده جواب معماها خودتان به پرسش ها پاسخ دهید اگر ندانستید به سراغ پرسش بعدی بروید .

1. به چهارمین روز هفته چهارشنبه بگویند صحیح است یا چارشنبه ؟

2.مردی از اهواز تا تهران با ماشین خودش مسافرت کرد ، بدون اینکه یک قطره بنزین مصرف کند چگونه ممکن است؟

3.حسنی املاء داشت. همه را غلط نوشت ولی 20 گرفت. چطور ممکن است ؟

کدامیک از دو جمله زیر صحیح تر است ؟ (است یا هست ؟ )

زرده تخم مرغ سفید است ؟

زرده تخم مرغ سفید هست ؟

4. ده و ده ، بیست نمی شود. پنجاه تا به آن اضافه کنیم ، یازده خواهد شد . آن چیست ؟

جواب ها در پایین…
 
جواب شماره 1

چهارمین روز هفته سه شنبه است . نه چهار شنبه نه چارشنبه.

جواب شماره 2

به خاطر اینکه ماشین او گازوئیل مصرف می کرد.

جواب شماره 3

حسنی نمره صفر گرفت آنکه نمره بیست گرفت آقای ولی بود.

جواب شماره 4

ساعت جواب مورد نظر است . ده و ده دقیقه هرگز به آن بیست نمی گویند اگر پنجاه دقیقه به آن اضافه کنیم قطعا ساعت یازده خواهد شد .